Success Stories

Goorm Id Marriage Of this groom Bride Id Settled with this bride
  MB76856   PRATIK KORADE, PUNE   MG112586   AMRUTA BHILARE, PUNE
  MB78617   SUSHIL SAJANE, PUNE   MG117336   DIVYA MORE, PUNE
  MB82376   CHETAN KOTKAR-PATIL, PUNE   MG114754   KALPANA JOJAR, NANDED
  MB81695   VEDANG MHASKE, PUNE   MG116157   SHWETANJALI ZAREKAR, A.NAGAR
  MB79883   NIKHILESH DESAI, MUMBAI   MG114423   RENUKA KADAM, PUNE
  MB81430   PRAKIRNA AMBHURE, AURANGABAD   MG113797   AMRAJA INGALE, OSMANABAD
  MB76647   AJIT BARGE, MUMBAI   MG114405   PRIYANKA DHANE, PUNE
  MB80640   YOGESH BHOSALE, PUNE   MG117362   DHANSHREE SHIRKE, MUMBAI
  MB76384   SWAPNIL MAGAR, PUNE   MG113432   PRIYANKA MINDE, NAVI MUMBAI
  MBD5157   UDAY JADHAV, PUNE   MGD11769   DIPTI PAWAR, SOLAPUR
  MB74296   NILKANTH WABLE, MUMBAI   MG115154   SARIKA PATIL, MUMBAI
  MB74594   AMARSINH JADHAV, PUNE   MG114710   NEETA BHOSALE, PUNE
  MB78653   NIKHIL MORE, PUNE   MG115317   PRIYANKA PAWAR, PUNE
  MB79253   SUDHIR THORAT, MUMBAI   MG117717   MEGHA DHOLE, MUMBAI
  MB79339   DHANAJI SHELKE, PUNE   MG116287   PRANITA HUNDARE-PATIL, PUNE
  MB81574   AVINASH NARWADE, PUNE   MG117356   DEEPALI SHINDE, PUNE
  MB80657   SANKET NIKAM, PUNE   MG109635   PRATIKSHA KSHIRSAGAR, PUNE
  MB77456   RUSHIKESH TAMBEKAR, KOLHAPUR   MG117397   SNEHAL PATIL, PUNE
  MB76777   PRATIK NANAWARE, PUNE   MG113695   ABHAYA KALBHOR, PUNE
  MB75281   AJINKYA PAWAR, PUNE   MG113148   PRAJAKTA BANDE, PUNE
  MB80868   VIJAYENDRA JANAPURKAR(JAGTAP), PUNE   MG115149   SHRUTI JADHAV, NAVI MUMBAI
  MBD5019   PRADIP CHAVAN, PUNE   MGD11520   POONAM BIRAJDAR, PUNE
  MB76780   NILESH KHADAKE, PUNE   MG112611   NAMRATA KHABALE, PUNE
  MB76740   SHIRISH SHINDE, PUNE   MG118475   NEHA PAWAR, PUNE
  MB81693   SWAPNIL RANWADE, PUNE   MG119136   AKSHADA SHINDE, PUNE
  MB81652   AKSHAY KAUTHALE, PUNE   MG117246   SHRUTI GUND, PUNE
  MB76602   PRATHMESH MEDSING-PATIL, MUMBAI   MG112146   NIKITA DESHMUKH, PUNE
  MB76614   NIKHIL SURAYWANSHI, MUMBAI   MG113784   MAMTA GHOGARE, SATARA
  MB80272   DIPAK NANHER, A.NAGAR   MG118089   PUSHPLATA GHORBAND, NANDED
  MB78679   SAURABH JAGTAP, PUNE   MG115155   PRATIKSHA GAIKWAD, SOLAPUR
  MB76982   AMOL POMAN, PUNE   MG116199   MONIKA PHAPALE, PUNE
  MB76195   CHETAN BORKAR, PUNE   MG113093   NEHA WABLE, PUNE
  MB80776   AMIT MORE-UKALE, PUNE   MG117920   KANCHAN PATIL, PUNE
  MB81993   SAGAR SAWANT, SATARA   MG119419   KAJAL KANASE, SATARA
  MB79376   ROHIT BHOSALE, MUMBAI   MG118863   ASHWINI DESAI, BELGAUM
  MB82728   YOGESH DHAYBAR, PUNE   MG119410   PRANITA MAHAMULKAR, PUNE
  MB76389   PRASHANT MORE, SOLAPUR   MG108512   SHLPA PATIL, LATUR
  MBD4999   ATUL KADAM, PUNE   MGD11448   NILU MANE, BELGAUM
  MB74493   AJIT PATIL, SOLAPUR   MG115550   AARTI PATIL, BEED
  MB78707   AMIL SHIROLE, PUNE   MG118947   ASHWINI DHOME, PUNE
  MB77618   AMIT LAKAMALE, PUNE   MG116682   BHAKTI DESAI, PUNE
  MB76456   VAIBHAV GHADGE, PUNE   MG112403   MANASI BADHE, PUNE
  MB75596   ANUP TALEKAR, PUNE   MG112934   MONIKA PATIL, PUNE
  MB79444   SURYAKANT GARKAR, PUNE   MG115822   PRIYANKA SABLE, PUNE
  MB77032   ANAND KURLEKAR, LATUR   MG112656   AARTI WAGH, OSMANABAD
  MB76249   MAYUR UTTEKAR, PUNE   MG115696   SUNANDA JADHAV, PUNE
  MB77768   RAVINDRA SHINDE, MUMBAI   MG116609   KANCHAN KSHIRSAGAR, SATARA
  MB78136   CHAITANYA SHIROLE, PUNE   MG116718   HARSHADA JADHAV, PUNE
  MB77206   ROHAN YADAV, PUNE   MG112723   BHAGYASHREE RASAL, PUNE
  MB76787   ANURAG GAIKWAD, KOLHAPUR   MG113687   SHRADDHA NIKAM, KOLHAPUR
[First Page]   [Prev]   5   6   7   8   9   [Next]   [Last Page]  
Page 7 of 111