Success Stories

Goorm Id Marriage Of this groom Bride Id Settled with this bride
  MB86098   DR.MAHESH MANDAKE, PUNE   MG127107   PRANOTI PATIL, SANGLI
  MB87312   DIGVIJAY BHOSALE, PUNE   MG128489   SHWETA MAGAR, PUNE
  MB84502   NITISHKUMAR TORASKAR, PUNE   MG128110   AKSHAYA NAVGHANE, PUNE
  MB86018   SUNIL TODKAR, PUNE   MG126412   PRANALI PATIL, KOLHAPUR
  MB91646   AVIJEET RENDALE, PUNE   MG127616   POOJA RANDIVE, KOLHAPUR
  MB91111   AKASH MISAL, MUMBAI   MG124772   RUTUJA SHINDE-PATIL, MUMBAI
  MB86597   MAYUR PATIL, PUNE   MG127872   VRINDA GAIKWAD, SANGLI
  MB85687   SURAJ MATE, MUMBAI   MG126681   NEHA LAMKANE, SOLAPUR
  MB89051   ABHIJIT SHINDE, PUNE   MG123559   MADHURI PATIL, SANGLI
  MB88629   TUSHAR KAPASE, PUNE   MG126979   SHILPA CHAVAN, PUNE
  MB87660   DHIRAJ SHELKE, PUNE   MG124326   KOMAL KUMKAR, A.NAGAR
  MB87158   AVINASH LOMTE, PUNE   MG126982   VRUSHALI PATIL, A.NAGAR
  MB87133   NIRANJAN SHINDE, PUNE   MG116405   SHUBHADA JADHAV, BEED
  MB88450   ANIKET DESAI, PUNE   MG127496   SWAPNAJA PATIL, PUNE
  MB91399   SANKET JADHAV, PUNE   MG126366   PALLAVI INGALE, KARAD
  MB89848   AKSHAY PATIL, PUNE   MG125289   PRAJAKTA PATIL, PUNE
  MB86507   AKSHAY KATKAR, MUMBAI   MG120883   BHAVIKA WAGH, PUNE
  MBD5709   SWAPNIL CHARWAD, PUNE   MGD12332   ASHWINI BHANDARE, PUNE
  MB87249   SHARAD POKALE, PUNE   MG124654   PRAJAKTA DAREKAR, PUNE
  MB88208   AKSHAY DINDE, PUNE   MG128294   MANALI PATIL, KOLHAPUR
  MB82242   TUSHAR MORE, PUNE   MG123220   VARSHA KATKAR, PUNE
  MB90237   ABHIJIT CHAVAN, PUNE   MG123237   SHUBHADA GODSE, PUNE
  MB85728   MAYUR BARGE, PUNE   MG126641   SNEHAL PAWAR, MUMBAI
  MB86417   SWAPNIL DESHMUKH, RAIGAD   MG122469   DEVYANI SURYAWANSHI, PUNE
  MB85560   PRIYANSH KADAM, PUNE   MG120060   SHWETA PAWAR, PUNE
  MB88719   PRATHAMESH JADHAV, SATARA   MG127850   SHRADDHA DHUMAL, SANGLI
  MBD5702   GORAKH SHINDE, PUNE   MG12359   PRIYANKA GAIKWAD, PUNE
  MB83056   ROHAN JADHAV, SATARA   MG125535   ASHWINI SAPKAL, SATARA
  MB90466   HARSH GAIKWAD, PUNE   MG128136   PRIYANKA PATIL, NASHIK
  MBD5729   TUSHAR DIMBLE, PUNE   MGD12223   PRATIBHA METE, PUNE
  MB89637   AMOL KARPE, MUMBAI   MG126198   SONALI JADHAV, MUMBAI
  MB86510   PRAVIN BHOSALE, PUNE   MG122776   SHRADDHA GUJAR, PUNE
  MBD5471   ROHIT PAWAR, THANE   MGD12194   MANALI JADHAV, NAVI MUMBAI
  MB87405   SHUBHAM JAGTAP, PUNE   MG128160   AKANKSHA SURVE, PUNE
  MB88450   ANIKET DESAI, PUNE   MG127496   SWAPNAJA PATIL, PUNE
  MB90163   PRASANNA BADADARE, KARAD   MG126628   SEJAL SAWANT, SANGLI
  MB89625   NITIN GOMSALE, PUNE   MG127873   SHAHU USNALE, PUNE
  MB86394   DR.ADITYA MORE, KOLHAPUR   MG125168   SUPRIYA DESHMUKH, MUMBAI
  MB88806   ROHAN TANPURE, PUNE   MG123322   RUPALI NAWALE, PUNE
  MB90432   SAINATH DATWASE, PUNE   MG128681   PRACHI SHELKE, PUNE
  MB83738   GANESH SALUNKHE, PUNE   MG124330   PRANOTI PAWAR, SANGLI
  MB90245   VINAYAK GAIKWAD, PUNE   MG127937   AISHWARYA DESHMUKH, PUNE
  MB87741   VIKRAM GHADGE, PUNE   MG123933   PRIYANKA BHOSALE, PUNE
  MB87200   AKSHAY SAWANT, PUNE   MG127119   YOGESHWARI SHITOLE, LATUR
  MB86106   ABHIJIT THAKARE, NASHIK   MG121982   BELA BHOR, PUNE
  MB87841   YOGESH GHATGE, PUNE   MG122655   SNEHAL JADHAV, PUNE
  MB90408   SHREYS PAWAR, PUNE   MG123349   KSHITIJA JADHAV, PUNE
  MB85555   ROHIT TODKAR, PUNE   MG116395   PRATIKSHA BHAGAT, PUNE
  MB84510   VISHAL PATIL, PUNE   MG127457   DIPALI BARGE, PUNE
  MBD5500   RAHUL KADAM, PUNE   MGD12083   KIRTI SHINDE, NANDED
   1   2   3   4   5   [Next]   [Last Page]  
Page 1 of 117