Success Stories

Goorm Id Marriage Of this groom Bride Id Settled with this bride
  MB4444   GORAKSHANATH HANDE,PUNE   MG9144   SUVARNA NIKAM,PUNE
  MB4992   PARAS JADHAV,AMBARNATH   MG6819   SUSHAMA KURADE,SATARA
  MB4288   RAJENDRA YADAV,PUNE   MG8304   KUMODINI MAHAKAL,PUNE
  MB4685   SUNIL SATAV,PUNE   MG8891   HARSHA BAGAL,DHULE
  MB4200   UMESH SURYAWANSHI,PUNE   MG8517   PRERANA PATIL,PUNE
  MB4673   AJIT VADATKAR,PUNE   MG7682   PALLAVI DESHMUKH,PUNE
  MB5261   HARSHAL MORADE,MUMBAI   MG8049   SHWETA NIKAM,CHENNAI
  MB5093   HARSHVARDHAN GHORPADE,MUMBAI   MG8631   ANURADHA DEORE,DHULE
  MB5874   GAJENDRA NANAVARE,PUNE   MG10060   MADHURI DHAGE,PUNE
  MB5383   ASHISH WAKALE,SANGAMNER   MG9823   BHAVANA PAWAR,PUNE
  MB5309   RAHUL ITHAPE,SATARA   MG8702   SAMPADA BARGE,SATARA
  MB4977   SANTOSH BELKUNE,MUMBAI   MG9380   SUPRIYA POL,MUMBAI
  MB4547   SANJAY SURASE,A`BAD   MG8317   VAISHALI SOLANKE,PUNE
  MB5389   PRAMOD PATIL,KARAD   MG9517   SHOBHA BHANGE,PUNE
  MB4477   AJINKYA KALE,SOLAPUR   MG8369   SHILPA TAUR,A`BAD
  MB4946   HARSHAL SALUNKHE,NASHIK   MG7887   SARIKA CHAVAN,ALIBAUG
  MB5534   SHIVRAJ KHORATE,PUNE   MG7902   VIDYA GAIKWAD,SURAT
  MB4411   PRAVIN BATHE,OSMANABAD   MG8878   MEGHA NIKAM,NASHIK
  MB5587   SAGAR DESHMUKH,PUNE   MG6659   SHUBHANGI PASALKAR,PUNE
[First Page]   [Prev]   13   14   15    
Page 15 of 15